Posts Tagged ‘varuh človekovih pravic’

Zakoniti zastopnik osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ne more dati privolitve za zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom

13/10/2017

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/aktualni-primeri/novice/detajl/zakoniti-zastopnik-osebe-z-odvzeto-poslovno-sposobnostjo-ne-more-dati-privolitve-za-zdravljenje-v-od/?cHash=ade976316e2beab5bb7cb863cb4179b4

V Beltincih prednjačili socialne stiske in romska problematika

08/09/2017

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/v-beltincih-prednjacili-socialne-stiske-in-romska-problematika/?cHash=7f8082be8d455b03ad18455f0a69cfe8

Neprimerni varovani oddelki v zavodih

06/09/2017

http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174489508

MDDSZ nepregledno imenovalo direktorja Doma starejših občanov

23/08/2017

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/aktualni-primeri/novice/detajl/mddsz-nepregledno-imenovalo-direktorja-doma-starejsih-obcanov/?cHash=3465919c8458d60c2387868984dcdd91

Veganska prehrana v zavodih človekova pravica?

23/07/2017

Primer iz dela Varuha človekovih pravic: “Zagotavljanje vegetarijanske prehrane v šolah” z dne 12.7.2017

“Varuh kot institucija varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin nima posebnega stališča do prehrane, ki bi vsebovala le določeno vrsto mesa, do brezmesne prehrane in raznih oblik vegetarijanstva ali veganstva. Menimo namreč, da način oziroma vrsta prehrane ni človekova pravica, ki bi jo bilo mogoče uveljavljati tudi po sodni poti, temveč njegova prosta izbira, ki jo morajo vsi drugi spoštovati tako, da ga ne prisiljujejo v nekaj, kar osebno zavrača. Ni pa dolžnost javnih zavodov in drugih družbenih subjektov zagotavljati posebne prehrane posameznikom glede na njihove želje, prepričanje in podobne osebne okoliščine. Njihova dolžnost je omejena na spoštovanje posameznikovih odločitev in njegove pravice do izbire in do drugačnosti. Šele v primeru, da bi zaposleni v vrtcu oziroma šoli vztrajali in silili otroka, da poje tudi hrano mesnega izvora, bi takšno ravnanje ocenili za kršitev človekovih pravic. Če se to ne dogaja, pa ni podlage za ugotovitev, da gre za kršenje pravic.”

Državni preventivni mehanizem

12/07/2017

Varuh človekovih pravic: Bolnišnične okužbe v domovih za starejše

16/06/2017

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016

… domovi nimajo ustreznih zmogljivosti za namestitev okuženih, poleg tega ni zagotovljeno natančno odkrivanje, kje se je posameznik okužil – v bolnišnici ali že pred hospitalizacijo v domu.

MDDSZ je zagotovilo, da bodo z rezultati dogovora glede razmejitve dodatnih storitev, povezanih z bolnišničnimi bakterijami, in navodili domovom glede morebitnega zaračunavanja dodatnih storitev seznanili, takoj ko bodo pripravljeni.

Državni preventivni mehanizem 2012: obisk domov za starejše

02/08/2013

dpm2012-SVZavod

Pregled telesa na letališčih je huda oblika kršitev človekovih pravic!

31/05/2013

Varnostni uslužbenci tipajo po telesu, tudi “okrog” intimnih predelov. Na koncu videa se uslužbenka dotakne vagine preiskovanke.

Varuh človekovih pravic na Policijski postaji Murska Sobota, 20-jun-2012

08/04/2013

Policijska postaja Murska Sobota ima 6 prostorov za pridržanje (3 prostore za daljše pridržanje – do 48 ur, 3 prostore za krajše pridržanje – do 12 ur). V vseh prostorih se pridrži po 1 oseba. Prostori za krajše pridržanje so opremljeni z žimnico, vzglavnikom, 2 odejama, WC-jem na počep in toaletnim papirjem. Staro nameščene vodovodne armature na omenjeni policijski postaji omogočajo poizkuse samomora: meseca januar in april 2012 je ista pridržana oseba 2-krat poskušala storiti samomor, in sicer tako, da je del oblačila navezala na vodno armaturo. Read the rest of this entry »