Posts Tagged ‘oskrbovana stanovanja’

Pomoč družini na domu v oskrbovanih stanovanjih

15/06/2017

9. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15):

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega osnovno in socialno oskrbo v oskrbovanih stanovanjih, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca. V oskrbovanih stanovanjih se lahko osnovna in socialna oskrba nadomestita z obliko storitve pomoči na domu – socialna oskrba na domu, če s tem soglaša občina, na območju katere se izvaja storitev.

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev: Institucionalno varstvo (starejših)

09/09/2015

InstitucionalnoVarstvo

Pravna podlaga:

8. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev – INSTITUCIONALNO VARSTVO

OPIS STORITVE

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s tem pravilnikom in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.  Read the rest of this entry »