Posts Tagged ‘mddszem’

#september07

07/09/2018
 • MDDSZEM: Kansidatka za ministrici za delo in socialo bi zvišala minimalno plačo za 4,5 % letno.
 • Primer Dežela Štajerska, Šiško: Najlažje je radikalizirari oz. manipulirati z nogometnimi huligani, ker gre povečini za neizobražene in revne ljudi.
 • Spletno nadlegovanje: Kar 56 % učenk 7-9. razreda je bilo v zadnjem letu žrtev spletnega nadlegovanja.

Tek:

Rastlinska hrana:

#avgust28

28/08/2018
 • Politika: Šarec LMŠ ima kandidate za ministre v novi vladi. MDDSZEM naj bi vodila nekdanja načelnica UE MB Ksenija Klampfer.
 • Policija: Policisti, ki so poskrbeli za škandal z mladoletnico v policijski marici, so prejeli odpovedi zaposlitve.

Tek:

Rastlinska hrana:

#avgust27

27/08/2018
 • ZDA: Umrl je starosta med republikanci John McCain, Obamov protikandidat.
 • Triglav: Obletnica 240 let od prvega vzpona na Triglav štirih srčnih mož.
 • Institucionalno varstvo: MDDSZEM podelilo koncesije za dodatnih 928 mest v domovih za starejše.
 • Zdravstvo: Zdravstveni kader deficitarni poklic. Več kot 1/3 medicinskih sester je starejših od 50 let. V SLO 8,8 medicinskih sester na 1.000 preb., povprečje v EU je 9,2.
 • Hrana: Slovenci pojemo 2x več soli, kot je sprejemljivo.

Tek:

Rastlinska hrana:

#avgust14

14/08/2018
 • Koalicija: Delijo si ministrske stolčke. Baje nihče noče ministrstva za zdravje. Cerar bo minister za zunanje zadeve, večni minister Erjavec bo zadolžen za obrambo. Vprašanje, če bo delo in sociala pod SD.
 • Italija: V Italiji se je zrušil viadukt. Več mrtvih. Najhujša takšna nesreča v Evropi zadnjih 20 let.

Tek:

Vegan:

DSP, VD, posmrtnina, pogrebnina od 1.8.2018

13/08/2018

V skladu z redno letno uskladitvijo po Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Ur. l. RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) minimalni osebni dohodek od 1.8.2018 naprej znaša 392,75 EUR, varstveni dodatek 577,34 EUR, posmrtnina 392,75 EUR, pogrebnina 785,50 EUR. 

Vir: MDDSZEM.

#maj30

30/05/2018
 • Delodajalci se srečujejo s težavo najti ustrezno usposobljene in sposobne kadre. Delo, 30.5.2018
 • Desno usmerjene stranke zlorabljajo begunsko krizo in strašijo ljudstvo. Podatki kažejo, da je strah pred velikim begunskim valom neupravičen. Delo, 30.5.2018
 • Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo v pismu podpore protestnemu duhu centrov: ” Dejstvo je, da se slogana, ki ga je ponujalo MDDSZ »Na teren, bliže k ljudem« s tovrstno reorganizacijo ne bo dalo udejanjiti. Ljudje so ponovno dobili obljube, ki jih strokovna služba v obstoječi kadrovski podhranjenosti, ni sposobna ponuditi. Vsi dosedanji predlogi niso bili slišani, soglasje s stroko je bilo navidezno in glede na omenjene obljube MDDSZ, ki jih stroka ne bo zmogla uresničiti, bodo slabo voljo uporabnikov ponovno prejeli strokovni delavci, ki se bodo znašli v še težji situaciji, kot pred to navidzno reorganizacijo.”

#april19

19/04/2018

Znesek minimalne plače

26/01/2018

Strategija dolgožive družbe

28/08/2017

Dominkuš MDDSZEM: Demografske spremembe- povečala se bo skupina starejših 80 in več let. Dramatičen tehnološki razvoj – odpirajo se nova področja socialne zaščite. Drugačno pojmovanje življenjskega cilja – ni linearnega pojmovanja izobraževanje/delo/upokojitev. Ćedalje več starejših je delovno aktivnih in se izobražuje. Trg dela se je spremenil – druge zaposlitve od zaposlitev za nedoločen čas. To je trend povsod po svetu. Cilj je zagotoviti zadostnega števila delovno aktivnih ljudi, ki bodo lahko zaposljivi. Zagotoviti pogoje, da bodo ljudje lahko dalj časa zaposljivi. Slo je med državami z najmanjšim deležem starejših od 55 let, ki bi bili zaposleni. Cilj je spodbujati zdravo in varno življenje vseh generacij. Cilj je vključenost v družbo vseh generacij. IKT nam odpirajo veliko možnosti. Cilj je tudi oblikovati okolje za aktivno staranje. Še vedno gradimo infrastrukturo na način, kot da se demografske spremembe ne dogjajo.

Tanja Buzeti, MZ: otroke s posebnimi potrebami do 18 let se bo sistemsko urejalo v drugem planu. Ocenjevalo se bo samostojnost/nesamostojnost pri temeljnih dnevnih opravilih. Oskrba na domu ni dosegljiva, kot bi bilo potrebno. Podpreti potrebno neformalno oskrbo na domu. Vpeljale se bodo storitve rehabilitacije in reintegracije. Sistem dolgotrajne oskrbe se postavlja po izkušnjah iz Nemčije. Uporabnik bo verjetno okrog 25 % dolžan prispevati k plačilu storitve. Enotna vstopna točka za pravico bo na ZZZS (socialni delavec/diplomirana medicinska sestra), na podlagi vprašalnika.

Tanja Buzeti, MZ: Institucionalno varstvo ne bo financirano iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Vstopne točke bodo vključevale tudi prostovoljcev sistem.

MDDSZ nepregledno imenovalo direktorja Doma starejših občanov

23/08/2017

http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/aktualni-primeri/novice/detajl/mddsz-nepregledno-imenovalo-direktorja-doma-starejsih-obcanov/?cHash=3465919c8458d60c2387868984dcdd91