Strategija dolgožive družbe

28/08/2017

Dominkuš MDDSZEM: Demografske spremembe- povečala se bo skupina starejših 80 in več let. Dramatičen tehnološki razvoj – odpirajo se nova področja socialne zaščite. Drugačno pojmovanje življenjskega cilja – ni linearnega pojmovanja izobraževanje/delo/upokojitev. Ćedalje več starejših je delovno aktivnih in se izobražuje. Trg dela se je spremenil – druge zaposlitve od zaposlitev za nedoločen čas. To je trend povsod po svetu. Cilj je zagotoviti zadostnega števila delovno aktivnih ljudi, ki bodo lahko zaposljivi. Zagotoviti pogoje, da bodo ljudje lahko dalj časa zaposljivi. Slo je med državami z najmanjšim deležem starejših od 55 let, ki bi bili zaposleni. Cilj je spodbujati zdravo in varno življenje vseh generacij. Cilj je vključenost v družbo vseh generacij. IKT nam odpirajo veliko možnosti. Cilj je tudi oblikovati okolje za aktivno staranje. Še vedno gradimo infrastrukturo na način, kot da se demografske spremembe ne dogjajo.

Tanja Buzeti, MZ: otroke s posebnimi potrebami do 18 let se bo sistemsko urejalo v drugem planu. Ocenjevalo se bo samostojnost/nesamostojnost pri temeljnih dnevnih opravilih. Oskrba na domu ni dosegljiva, kot bi bilo potrebno. Podpreti potrebno neformalno oskrbo na domu. Vpeljale se bodo storitve rehabilitacije in reintegracije. Sistem dolgotrajne oskrbe se postavlja po izkušnjah iz Nemčije. Uporabnik bo verjetno okrog 25 % dolžan prispevati k plačilu storitve. Enotna vstopna točka za pravico bo na ZZZS (socialni delavec/diplomirana medicinska sestra), na podlagi vprašalnika.

Tanja Buzeti, MZ: Institucionalno varstvo ne bo financirano iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Vstopne točke bodo vključevale tudi prostovoljcev sistem.

%d bloggers like this: