Preživninski sklad

13/08/2017

Socialna skrb: Preživninski sklad za hitrejšo izterjavo preživnin
https://www.sta.si/2416417/socialna-skrb-prezivninski-sklad-za-hitrejso-izterjavo-prezivnin

Če preživninski zavezanec ne plačuje preživine, določene s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo, lahko otrok pridobi nadomestilo preživnine. Za zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine je zadolžen Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije. Pravice otrok v primeru neplačevanja preživnine sicer ureja Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem Skladu Republike Slovenije.

%d bloggers like this: