Krizna namestitev v dom starejših

21/06/2017

Krizno namestitev ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14) (v nadaljevanju: Pravilnik).

Pravilnik določa, da je krizna namestitev nujna namestitev, ki izhaja iz potrebe po takojšnji pomoči brez predhodnih pisnih priprav in obveščanj ter s trajanjem 21 dni. Krizna namestitev se lahko izvede kadarkoli v dnevu na osnovi predhodnega telefonskega dogovora in traja do 21. dni. Po poteku tega obdobja se bivanje lahko nadaljuje v drugih oblikah institucionalnega varstva na podlagi sklenjenega dogovora med izvajalcem in upravičencem. Prošnjo za sprejem izpolni uporabnik s pomočjo strokovnega delavca CSD oz. interventne službe CSD, ki na prošnji navede tudi svoje kontaktne podatke. Na prošnji se označi, da gre za krizno namestitev, izpolni podatke o uporabniku in podatke o plačilu storitve. Prošnji se priložita le osebni dokument in zdravstvena izkaznica uporabnika. V 7. dneh po namestitvi se z uporabnikom sklene dogovor, ki velja od dneva namestitve. Seznam domov za starejše in seznam posebnih socialnovarstvenih zavodov, ki omogočajo krizne namestitve, vodi MDDSZEM, objavljen pa je tudi na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

%d bloggers like this: