Varuh človekovih pravic: Bolnišnične okužbe v domovih za starejše

16/06/2017

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016

… domovi nimajo ustreznih zmogljivosti za namestitev okuženih, poleg tega ni zagotovljeno natančno odkrivanje, kje se je posameznik okužil – v bolnišnici ali že pred hospitalizacijo v domu.

MDDSZ je zagotovilo, da bodo z rezultati dogovora glede razmejitve dodatnih storitev, povezanih z bolnišničnimi bakterijami, in navodili domovom glede morebitnega zaračunavanja dodatnih storitev seznanili, takoj ko bodo pripravljeni.

%d bloggers like this: